top of page

Basgrammatik – övningshäfte, del 1

Irene Berkan

Degree of Master of Education

University of Stockholm

Kontakt: privatundervisning.svenska_@outlook.com 

 

 

ORDKLASSER

 

1. Substantivet

 

– skriv pluralformen!

EN

1. en flicka        ______________________ en kvinna, en stjärna

2. en pojke        ______________________en bil, en boll, en stol

en tidning          _______________________en förening

3. en cigarett     ____________________ en banan, en tomat, en maskin, en toalett

ETT

4. ett äpple _____________________ ett konto, ett piano

5. ett rum ______________________ ett hus, ett problem

1.2. singular obestämd/bestämd singular Plural obestämd/ bestämd

flicka ________                              två flickor _________

en Pojke ________                        två pojkar _________

en tidning ________                     två tidningar _________

en cigarett ________                    två cigaretter _________

ett äpple ________                       två äpplen _________

ett hus ________                          två hus ________

1.3. Speciella substantiv

en lärare ____                                många________________________________

en sko ____                                    många_____________________________

ett öga ____                                   två_________________________________

ett öra ____                                    två_________________________________

a - ä

en hand ___                                   två__________________________________

en tand ___                                    flera_______________________________

ett land ___                                    flera_________________________________

o - ö

en bok ___                                      flera_________________________________

en fot ___                                       två_________________________________

en rot ___                                       många________________________________


2. Adjektivet  

 

2.1 Regelbunden form

fin _____               fina

gammal__ ___________   Gammalt_ ___________

gul gult _____                               

Liten                     litet______ ___________

snäll                      snällt _____                        

vanlig  __________                              vanliga

2.2 Oregelbunden form

vacker__________     ____________

svart  __________________svarta

ny ________   _________ 

                       

2.3 Komparera adjektiv (komparera betyder jämföra)

Regelbunden komparation

 

Positiv                                komparativ                             superlativ

glad                                    glad - are                                 gladast

snäll                                    ______________                          _________________

söt                                       ______________                          _________________

 

2.4 Oregelbunden komparation

gammal                              ______________                          _________________

dålig                                    ______________                          _________________       

bra                                       ______________                          bäst

5. VERB

Verbets olika grupper

Regelbundna verb

INFINITIV PRESENS PRETERITUM PERFEKT

ARBETA________                         ARBETAR ________ ARBETADE            HAR ARBETAT______________

RINGA ________ RINGER______RINGDE_______ HAR RINGT

TRO                     TROR ________ _______

6. Oregelbundna verb

4) VINNA VINNER _______ HAR VUNNIT

4)* ÄTA ÄTER _______ HAR ÄTIT

PERS. PRON. – SUBJEKT PERS, PRON. – OBJEKT POSSESSIVA PRONOMEN

Fyll i orden som fattas!

JAG MIG MIN

DU DIG DIN

HAN HONOM/SIG HANS/HENNES/SIN

VI OSS VÅR

NI ER ER

DE DEM DERAS/SIN

7. Fyll i rätt ord (ett personligt pronomen, objekt)

a) Anna och Kalle köpte _____ nya hus genom Hemnet.

b) Anna kör ____dotter till dagis varje morgon.

c) Min syster har två barn, en son och en dotter. Jag brukar hämta ________ son på förskolan varje tisdag.

d) Kalle och Anders var på festen igår. Jag pratade med _____.

e) Jag känner dem ____ bor grannar med mig.

B. ORDFÖLJD – SATSSCHEMA

8. Ordföljd huvudsats

Jag ger inte mina nycklar till henne ikväll. (Obs! Verbet på 2a plats.)

HUVUDSATS

Fundament l Verb1 l Subjekt l Inte l Verb 2 l Partikel l Objekt/predikativ I Adverbial

Jag är - - - - hemma idag, eftersom…

Jag har inte sett Kalle i skolan idag

Idag vill jag gärna jobba med verben

Jag ger - alltid - - mina nycklar till henne

Förklaring av satsschemat (huvudsats)

Fundament I verb 1 l subjekt l inte l Verb 2: l Partikel l Objekt l Adverbial:

Subjekt presens/ vad/vem? aldrig infinitiv/ T ex: om vad/vem? plats preteritum vem? gärna supinum tid

Tid alltid Hur?

Plats troligtvis Varför?

Varför/hur gärna

(BISATS)

Frågeord

Du ser ovan att flera satsdelar kan stå i fundamentet: adverbial ( tid/ plats/varför/hur) , subjekt (det vanligaste) och objekt:

Fundament l Verb1 l Subjekt l inte l _ Verb2 l Partikel l Objekt I _Adverbial__

Eftersom

Idag

Kalle ----

Varför

9. Ordföljd i bisats

Jag är hemma idag, eftersom jag inte mår bra.

(Obs! BIFF-regeln: i bisats kommer inte (etc) före första verbet)

Subjekt kommer alltid direkt efter bisatsinledaren (t ex eftersom)

BISATS har alltså ett annat satschema/ordföljd:

inledare l subjekt l inte(SA) l verb1 l verb2 l l_________l_________l

eftersom jag inte mår ---- ---- bra. ----

(SA) betyder satsadverbial, t ex: inte, aldrig, alltid, gärna, nog, troligen, m fl.

10. Fortsätt meningen. Tänk på ordföljden i bisats/huvudsats.

Jag är så glad idag eftersom___________________________________________________________

Anna gick till jobbet, trots att __________________________________________________________

I morgon __________________________________________________________________________

Eftersom jag är klar med arbetet, _______________________________________________________

Uttalsträning

Lång eller kort vokal

Kort vokal följs av dubbeltecknad konsonant/flera konsonanter .

Lång vokal följs av enkel konsonant.

11. Lyssna och läs orden med lång och kort vokal

Lång vokal kort vokal LYSSNA!

A __ Hal_Kal_Glas_______ A __Hal Kall Glass__ Uttala rätt!

O Tor__________________ O __Torr______________

U Ful__________________ U __Full_______________

Å __ Hål ________________ Å (ett) Håll___________

Lång vokal Kort vokal

E___Fel_____________ E___Mer______________

I___Fin_____________ I___Vinn______________

Y___Fyra____________ Y___Hylla_____________

Ä ___Här____________ Ä___Hälla_____________

Ö___Hög____________ Ö___Höst_____________

Uttal av G, K, SK beror på den hårda/mjuka vokalen

HÅRD VOKAL: a, o, u, å

MJUK VOKAL: e, i, u, ä, ö

12. Lyssna och observera uttalet i ord med G, K, SK

G K SK LYSSNA!

Gammal Kan Ska

God Kom Skola

Gul Kul Skulle

Går Kår Skåne

G K SK

Ger Kedja Sked

Gick Kind Skiner

Gym Kyrka Skynda (dig)

Gärna Kärlek Skämt

Göra Köpa Skön

TONACCENT/Accent 2

a) Ord med två stavelser eller mer, med initial betoning: femton ( ´ fem ´ ton) LYSSNA !

Betoningen ligger på den första stavelsen, om den är betonad/lång.

b) Sammansatta ord: arbetsförmedling ( ´arbetsförm ´edling)

´Kör ´skolan, ´sommar´lov, ´a-´kassan, ´sjuk´skriven, ´mamma´ledig, ´uppehållstill’stånd

13. Lyssna och läs! Exempel på ord med accent 1 och accent 2

ACCENT 1 ACCENT2

bilen bilar

banan banan (bestämd form av bana)

tomten tomten (bestämd form av tomt)

_________________________________________________

Irene Berkan

Degree of Master of Education

University of Stockholm

20 years of experience

Kontakt: privatundervisning.svenska_@outlook.com

bottom of page