top of page

Hej!

Hej!

Hej, jag heter..

Jag heter

Jag är från Sverige. Varifrån är du?

- Jag är från ...

Sverige, Finland, Spanien, Ecuador, Kina, Polen, Frankrike, 

bottom of page