top of page
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

 BOKSTAVERA DITT NAMN

 

 - Hej!

 - Hej!

 

 - Vad heter du?

 

 - Jag heter Margareta Karlsson.

 

 - Kan du bokstavera?

 

 - MA R G A R E T A   K A R L S S O N            

 

 - Tack. Din adress?                                         

 

 - Blomstergatan 8, 591 51 Motala

 

 - Kan du upprepa ?

 

 - Blomstergatan 8, 591 51 Motala

 

 - Du kan fylla i det här

 formuläret och sätta dig i väntrummet.

 

 - Tack så mycket.

 

 

bottom of page