top of page

Några idiom

1. Ta sig vatten över huvudet - flyga högre än vingarna bär

2. Inte för ro skull - inte för skoj skull

3. Sticka huvudet i sanden - blunda för verkligheten

4. Ha råg i ryggen - vara modig / ha moralisk styrka

5. Ha kniven på strupen - sitta i en riktig knipa 

6. Det rör mig inte i ryggen - det struntar jag blankt (helt) i

7. Sätta näsan i vädret - göra sig märkvärdig

8. Ta bladet från munnen - säga vad man egentligen tänker, tala rakt ut

9. Hoppa över skaklarna - överskrida gränsen för det tillåtna (regler och normer)

10. Något i den stilen - något sådant

11. Behandla någon med silkesvantar - klema bort någon

12. Vara en pärla - vara en enastående person

13. I ett kör - oavbrutet

14 Inte att leka med -  något man måste passa sig för

bottom of page