top of page
Skärmklipp 2018-10-29 19.22.47.png
Träna på verbets tempus
Igår_______ jag upp klockan sju.
Jag _____ frukost klockan halv åtta igår.
Sedan ______ jag bussen till jobbet (igår).
Efter jobbet ________ jag mat.
- Vad gör du nu? - Jag ___________svenska.
- ____________ du svenska nu? -Ja, lite.
bottom of page