top of page
Test1:3.1

Presens/preteritum

2019-10-24 (2).png

Se text, kap. 5, video 1, video 2

Skriv i preteritum:

jag vaknar

jag stiger upp

jag klär på mig

jag jobbar

jag åker hem

Test 1:3.2

VERB I PRESENS

Berätta om en vanlig dag. (Cuéntame de un día normal, qué haces?) Skriv  också tid (escribe el tiempo también, p ej: A las siete me despierto.

Test1:3.3

Svara på frågorna! 

1. Vad är klockan nu? (ahora)

 

2.  Hur dags vaknar du varje dag? (cada día)

 

3 Vilken tid äter du frukost?

 

4 Hur gammal är du? Jag är... år. (escribir con letras)

 

5 Vad har du för mobilnummer? (letras) t ex: tjugotvå, tio, tretton (22 10 13) 

 

6.Hur länge har du bott i Sverige? 

I ______ år. (Escribe con letras)

 

7 Vilket postnummer har du? T ex: 121 31  ett, två, ett, tre,  ett 

Escribir con letras (bokstäver)

bottom of page