top of page
Test1.9.1

På tågstationen

Läs och lyssna på texten om Karin (se videon). Svara på frågorna. 

- Vad gör Karin?

- Varför är Karin glad?

- Hur lång tid tog Maries resa från Luleå till Stockholm?

- Vad har Karin på sig idag?

- Var lämnar Marie sin resväska?

Test 1:9.2

Berätta om dig själv: Familj, jobb, bostad, intressen

Test1:9.3

Svara på frågorna med KORT-SVAR

Bor du i  Stockholm?

Kommer du från Spanien?

Jobbar du?

Kan du förstå svenska nu?

Vill du skicka in och få respons på dina svar?

Skriv din e-post här:  

bottom of page