top of page
Träna på verbets olika tempus -1
Igår_______ jag upp klockan sju.
På morgonen brukar jag _____ frukost.
Igår ______ jag bussen till jobbet.
Vad _____ du göra i morgon?
Hur länge har du _____ i Sverige?
Varför _________ du svenska?
bottom of page