TRÄNA PÅ GRAMMATIK -

Frågeord, ja/nej-frågor, kortsvar